Årets Fridolin 2016: Bildkonstnären Meg Ersbacken-Engman

Årets Fridolin

Avesta kommuns stora kulturpris Årets Fridolin har delats ut sedan 1984. Utdelning av priset sker på Karlfeldtsgården i samband med firandet av på Erik Axel Karlfeldts födelsedag den 20 juli. 

1984                  Sune och Mary Karlfeldt
1985                  Majt Banck
1986                  Gunnar Rahm
1987                  Erik Ahlberg     
1988                  Anna och Jan-Anders Thomasson
1989                  Emil Bleckert
1990                  Astrid Sperring
1991                  Ann-Marie och Sven Perers
1992                  Ragnar Götdahl
1993                  Folkärna hembygdsförening in corpore
1994                  Björn Abrahamsson
1995                  Lennart Hedene
1996                  Ebbe König
1997                  Thage Annerbo
1998                  Sven Ljungcrantz
1999                  Nelly Östlund
2000                  Eva Engdahl Tegestam
2001                  Kerstin Sonnbäck Hagfeldt
2002                  Birger Eriksson
2003                  Georg Haglund
2004                  Arne Eriksson
2005                  Axel Ingmar
2006                  Lars Hjertner
2007                  Bertil Jacobs
2008                  Inger M Eriksson
2009                  Per-Erik Pettersson
2010                  K Sune Larsson
2011                  Gösta Berglund
2012                  Margareta Söderberg och Claes von Rettig
2013                  Britt-Marie Nord
2014                  Lars Åke Everbrand
2015                  Tommie Hildman
2016                  Meg Ersbacken-Engman
2017                  Bo Hedman