Karlfeldtföreningens styrelse

Styrelsen hade under 2017 följande sammansättning:

Ordförande: Karin Perers, Mörtarbo
Vice ordförande: Christer Rosenqvist, Östanbyn
Sekreterare: Lars Östlund, Hedåker, och Christer Rosenqvist, Östanbyn
Kassör: Annelie Esselin, Hyttbäcken

Övriga ledamöter:
Inger Boman, Östanbyn
Lena Lönnqvist, Sjövik
Kerstin Sonnbäck Hagfeldt, Sonnboås
Carl Henric Söderlind, Karlbo
Margta Karlfeldt Thulin, Krylbo

Suppleanter
Rune Berglund, Avesta
Klas Englund, Bäckeby
Lillebil Lundkvist, Moren
Anna Thomasson, Hyttbäcken

Adjungerade:
Else Norrback, Brunnbäck
Claes Bertil Ytterberg, Karlfeldtssamfundet

Revisorer:
Lennart Hedene, Avesta
Erik Bohlin, By

Revisorssuppleant:
Anders Svensson, Bergshyttan

Valberedning: 
Eva Forsberg, Grytnäs gärde
Erik Dickfors, Dicka

Föreningens verksamhetsberättelse 2016