Karlfeldtföreningens styrelse

Styrelsen hade under 2018 följande sammansättning:

Ordförande: Karin Perers, Mörtarbo
Vice ordförande: Christer Rosenqvist, Östanbyn
Sekreterare: Lars Östlund, Hedåker, och Christer Rosenqvist, Östanbyn
Kassör: Annelie Esselin, Hyttbäcken

Övriga ledamöter:
Inger Boman, Östanbyn
Lena Lönnqvist, Sjövik
Kerstin Sonnbäck Hagfeldt, Sonnboås
Carl Henric Söderlind, Karlbo
Margta Karlfeldt Thulin, Krylbo

Suppleanter
Lars-Åke Everbrand, Hedemora
Klas Englund, Bäckeby
Lillebil Lundkvist, Moren
Anna Thomasson, Hyttbäcken

Adjungerade:
Else Norrback, Brunnbäck
Claes Bertil Ytterberg, Karlfeldtssamfundet

Revisorer:
Lennart Hedene, Avesta
Erik Bohlin, By

Revisorssuppleant:
Anders Svensson, Bergshyttan

Valberedning: 
Eva Forsberg, Grytnäs gärde
Göran Edström, Avesta

Föreningens verksamhetsberättelser