Vårmöte den 28 april 2019

Föreningens vårmöte hålls den 28 april i Krybo Församlingsgård klockan 15.00

”Genial och olycklig” - ett program i ord och ton om Gustaf Fröding
Rönnbystämmorna och Claes-Bertil Ytterberg

Årsmöte

Kaffe - Lotteri

Välomna!
 

Julmarknad 1-2 december 2018

Gården stängd för säsongen

2018-09-14
 

Övre våningen stängs

2018-06-29

Karlfeldtsgården i Karlbo fick sin övervåning vid 1800-talets mitt. Den branta ogästvänliga trappan är ännu kvar. Ingen nödutgång finns.
Nu meddelar Räddningstjänsten att övervåningen endast får besökas om säkerhetsvakt finns på plats. Avesta kommun, som äger gården, kommer därför att engagera säkerhetsvakt vid bokade gruppbesök. Samtidigt inleds arbetet för att i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet skapa en lösning med säker nödutgång via t.ex. en utvändig trappa.
Av säkerhetsskäl hålls övervåningen tillsvidare stängd för spontana besökare.
 

2016 > 11

Höstmötet hölls i Grytnäs församlingshem med föreläsning och ljuvlig musik. Ånyo framträdde föreningens egen lokalhistoriker Lars Östlund, nu med livfull gestaltning av Karlfeldts ”kusin kyrkvärden”, d.v.s. bonden och förtroendemannen Anders Johan Andersson (1852-1927) på Hyttbäcken i Folkärna. Finstämd konsert gavs av Mats Björk på cello och Christer Rosenqvist på piano. Styrelseledamoten Inger Boman visade de nya fina lokalerna för Svenska kyrkans skola Grytnäs friskola, som nu har flyttat från kyrkbyn till församlingshemmet. Mötet bjöd som sig bör också kaffe och god gemenskap.

Läs mer »